Šum je sudjelovao na Sajmu organizatora volontiranja 6.12.2017.

Autor:   /   Objavljeno: 08.12.2017, 16:00

Volontiranje treba unaprijediti

Šum je 6.12. sudjelovao na Sajmu organizatora volontiranja koji je organizirala udruga mladih "Mladi u EU" u sklopu jednog od svojih projekata na EU razini kojim se nastoji unaprijediti status volontera i općenito percepciju volontiranja u javnosti. Budući da sve organizacije navode kako imaju poteškoće s pronalaskom volontera/ki, a budući da smo i sami osjetili letargiju na vlastitoj organizaciji nadamo se kako će se ovakvi sajmovi i druge aktivnosti kojima se unaprijeđuje status volontera organizirati češće te kako će i ostale organizacije, ustanove, poslodavci i pojedinci početi volontiranje zaista vrednovati. 

2024 © Sva prava pridržana | Š.U.M. - Šibenska Udruga Mladih | www.sibenskaudrugamladih.hr
Web developed by: MEDIAN kreativna rješenja