BIOGRAFIJA UDRUGE

Šibenska Udruga Mladih Š.U.M. osnovana je u svibnju 2009. godine s ciljem poticanja mladih ljudi na aktivno sudjelovanje u društvenim procesima, te stvaranja prostora za razvoj kreativnih potencijala mladih.

Kroz svoj dosadašnji rad udruga je surađivala s brojnim institucijama i organizacijama civilnog društva kao što su Grad Šibenik, Šibensko- kninska županija, O.B. Šibenik, Gradska knjižnica Juraj Šižgorić, MOMBS, Dječji vrtić Osmijeh, Obiteljski centar Šibensko- kninske županije, TZ Šibensko- kninske županije,udruga „Kamenčići“, „Izvor ljubavi“, „Ardura“, Klub mladih Šibenik, udruga P.A.R.K., GU „Šibenski kanal“, „Ulična bina“, „Manifest“, AKC „Medika“, Koalicija udruga Mladih K.U.M., Volonterski centar „MI“, Info zona Split, Volonterski centar Zagreb,Mreža Mladih Hrvatske i dr.

Udruga broji 55 člana/ica koji/e su aktivno sudjelovali/e u različitim aktivnostima kao što su brojne radionice- kreativna hande made radionica, glazbena, fotografska, dramska. Radionice su vodili/e osobe s posebnim interesom i sposobnostima u kreativnom izražavanju na području fotografije, drame, glazbenog izričaja, te izrade različitog nakita i ostalih predmeta. Svi voditelji radionica volonterskim radom doprinjeli su radu udruge.

Od svog osnutka udruga intezivno radi na jačanju svijesti društva o pravima i položaju mladih ljudi te o važnosti sudjelovanja mladih u lokalnoj zajednici. U skladu s tim ciljem organizirali smo brojna predavanja, seminare, radionice, kulturne manifestacije te pokrenuli različite projekte.

Među najvažnijim projektima možemo izdvojiti projekt:

„Volontiraj i ti!“- cilj projekta bio je uključiti što više mladih ljudi u proces volontiranja kao i podizanje svijesti cijele zajednice o važnosti i dobrobiti volontiranja.

Projekt „Šibenski prijatelji“ pokrenut je netom nakon samog osnivanja udruge zbog potrebe da se adekvatno pristupi rješavanju problema napuštenih, nezbrinutih i zlostavljanih životinja kao i društvenih praksa koje su u suprotnosti s modernom zakonskom regulativom (prevelik broj neoznačenih životinja, napuštanje potomaka životinja te držanje u uvjetima koji su u suprotnosti s pozitivnim zakonskim propisima).

Audio vizualni projekt „Bass matters“ koji  je nastao 2010.g. u suradnji  Šibenske Udruge Mladih i Kluba Mladih u želji da se mlade ljude educira o soundsytem kulturi ,da se potakne suradnja mladih u zajedničkim glazbenim i vizualnim projektima te da se u skladu s navedenim potiče  međunarodna tolerancija i suradnja.

2011. godine Š.U.M. je realizirao projekt „Prevencijom protiv ovisnosti modernog doba“ financiran od strane Ministarstva obitelji i međugeneracijske solidarnosti. Cilj projekta bio je kvalitetno osmišljavanje slobodnog vremena mladih ljudi sudjelovanjem u različlitim organiziranim aktivnostima te edukacija mladih ljudi. Kroz projet udruga je zaposlila jednu osobu te je dobila mogućnost da svoje prostore otvori mladima svaki dan.

Svakodnevno su se u Udruzi održavale radioninice, tribine, filmske i društvene večeri, a veće manifestacije poput seminara i izložbi održali smo u suradnji s Gradskom knjižnicom Jurja Šižgorića. Udruga je nudila mogućnost korištenja „dnevnog boravka“ tijekom kojeg su korisnici/ce mogli/e koristiti  interneta, služiti se bibliotekom, igrati društvene igre ili jednostavno razgovarati i družiti se..

Uz projekte u udruzi, prema interesu korisnika i raspoloživim kapacitetima, kontinuirano održavamo različite radionice- dramska, hand made, vegaonica, audio-vizualna, radionica kreativnog pisanja, izrada stripova i sl.

Udruga i dalje nastoji kreativno i kvalitetno osmišljavati aktivnosti za provođenje slobodnog vremena mladih te u skladu s tim organizira radionice, predavanja, izložbe, glazbene manifestacije i sl.

Ostvarujući svoje djelatnosti Udruga kontinuirano radi na poboljšanju kvalitete života i zaštite mladih osmišljavajući njihovo slobodno vrijeme, organiziranjem stručnih rasprava i predavanja o problemima mladih, razvijanjem demokratske, socijalne i ekološke svijesti, povećanjem stupnjem integracije mladih u društveni život zajednice, ostvarivanjem suradnje s drugim udrugama i sl.

Šibenska Udruga Mladih u ožujku ove godine donijela je Odluku o pristupanju u Savez udruga za alternativnu kulturu na području Grada Šibenika. Zajedno s ostalim udrugama mladih i  za mlade te u suradnji s Gradom Šibenikom pokrenuli smo inicijativu vezanu za rješavanje problema mladih zbog nepostojanja prostora u kojoj bi se razvijala nezavisna kultura.

Projekte i programe udruge do sada su financirali Grad Šibenik, Šibensko- kninska županija, Kulturno vijeće Grada Šibenika,Ministarstvo obitelji branitelja i međugeneracijske solidarnosti te različite privatne i javne ustanove i građani.

 

2024 © Sva prava pridržana | Š.U.M. - Šibenska Udruga Mladih | www.sibenskaudrugamladih.hr
Web developed by: MEDIAN kreativna rješenja