Šibenski prijatelji

Projekt za zaštitu i prava životinja

Projekt "Šibenski prijatelji" počeo je s radom nedugo nakon osnivanja same Šibenske udruge mladih. Zbog nesređene situacije oko javnih politika prema životinjama, posebice prema napuštenim i zlostavljanim životinjama, ukazala se potreba da mladi, okupljeni oko ovoga projekta, svojim angažmanom rade na poboljšanju uvjeta držanja životinja, promjeni svijesti kod građana/ki o problemima napuštanja i zlostavljanja životinja i slično. Kroz projekt se nude različite informacije vezane uz zaštitu i prava životinja, nudi se direktna pomoć napuštenim i zlostavljanim životinjama te se općenito radi na podizanju osviještenosti po pitanjima zaštite i prava životinja.

 

Koristeći se aktivno društvenim mrežama i različitim oglasnicima, od 2009. kroz projekt pomogli smo velikom broju napuštenih, ozlijeđenih i zlostavljanih životinja. Pomažemo osobama koje moraju udomiti svoje životinje, ili životinje koje su pronašli, pomažemo i ekonomski ugroženim osobama da adekvatno i kvalitetno brinu za svoje životinje putem pokrivanja veterinarskih troškova.

Sav rad na projektu je isključivo volonterski, a projekt trenutno okuplja 4 aktivne volonterke. Projekt se financira pretežito uplatama građana/ki u obliku donacija.

 

Više o projektu te fotogalerije životinja koje traže vašu pomoć ili dom potražite na službenom facebook profilu projekta:

https://www.facebook.com/sibenskip

Uplate donacija na žiro račun Jadranske banke: HR 8624110061120001570

 

Za ostvarenje novčane pomoći za sterilizaciju/kastraciju/liječenje ili pokrivanje osnovnih potrepština za životinje pogledati Pravilnik za ostvarenje novčane pomoći od donacija građana u sklopu projekta "Šibenski prijatelji" i Zahtjev za ostvarenje novčane pomoći:

 

PRAVILNIK ZA OSTVARENJE NOVČANE POMOĆI OD DONACIJA GRAĐANA U SKLOPU PROJEKTA "ŠIBENSKI PRIJATELJI"

 

Članak 1.

Novčanu pomoć mogu ostvariti osobe i obitelji slabog imovinskog stanja u slučajevima kada je potrebno sterilizirati/kastrirati životinje u njihovom vlasništvu, liječiti životinje u njihovom vlasništvu ili osigurati osnovne potrepštine za njihovo držanje i to prema posebnim kriterijima i putem Zahtjeva za ostvarenje novčane pomoći koji će sastaviti Šibenska udruga mladih Š.U.M.

Pod liječenjem životinja podrazumijevaju se redovita cijepljenja, kirurški zahvati koji su bili potrebni kao posljedice kroničnih oboljenja životinja, mikročipiranje životinja i pribavljanje lijekova.

Pod osnovnim potrepštinama podrazumijeva se hrana za životinje te sredstva za suzbijanje buha i krpelja.

Članak 2.

Za ostvarenje novčane pomoći, djelomične ili u potpunosti, mora postojati dokaz o vlasništvu životinje i to putovnica životinje, mikročip životinje ili ugovor o udomljavanju životinje.

Samo vlasnik životinje može podnijeti zahtjev za ostvarenje novčane pomoći od donacija građana za životinju koja je u njegovom vlasništvu.  

Novčana pomoć ostvariti će se na temelju izdanog računa ovlaštenog veterinara prema Šibenskoj udruzi mladih.

Novčana pomoć ne može se ostvariti na temelju prethodno izdanih računa drugim fizičkim ili pravnim osobama.

Članak 3.

Za sterilizaciju/kastraciju novčanu pomoć mogu ostvariti osobe ili obitelji u kojima su svi odrasli i radno sposobni članovi nezaposleni i od kojih više od pola ne prima nikakve naknade za nezaposlene ili druge naknade.

Za liječenje životinja čije liječenje iznosi do 1000 kuna, novčanu pomoć mogu ostvariti nezaposlene osobe ili obitelji u kojima su svi odrasli i radno sposobni članovi nezaposleni, a ne primaju nikakve naknade za nezaposlene ili druge naknade; osobe i obitelji s više od dvoje djece, a čiji mjesečni prihodi ne prelaze iznos prosječne neto plaće u RH.

Za liječenje životinja čije liječenje iznosi preko 1000 kuna, novčanu pomoć mogu ostvariti nezaposlene osobe ili obitelji u kojima su svi odrasli i radno sposobni članovi nezaposleni, a njih više od pola ne prima nikakve naknade za nezaposlene ili druge naknade; osobe ili obitelji s više od troje djece, a čiji mjesečni prihodi ne prelaze iznos prosječne neto plaće u RH.

Za osnovne potrepštine novčanu pomoć mogu zatražiti osobe i obitelji u kojima su svi odrasli i radno sposobni članovi nezaposleni, a ne primaju nikakve naknade za nezaposlene ili druge naknade.

Članak 4.

Zahtjev se podnosi pismenim putem na adresu udruge, a treba sadržavati osnovne podatke o vlasniku te osnovne podatke o životinji za koju se traži novčana pomoć (ime, prezime, ulica, broj telefona, oib, broj osobne iskaznice, opis životinje, spol životinje, ime životinje, broj putovnice, podatke o cijepljenju ili mikročipu), tip pomoći koji se traži sukladno Članku 1. ovog Pravilnika, te dokazima za ostvarivanje prava na novčanu pomoć sukladno Članku 3. ovog Pravilnika.

Obrazac zahtjeva biti će dostupan i na web stranici udruge.

Članak 5.

Ukoliko osobe ili obitelji ispunjavaju uvjete za ostvarenje novčane pomoći, udruga će sklopiti ugovor o davanju novčane pomoći s osobom koja ju je zatražila.

Novčana pomoć daje se nakon što se prikupe donacije građana za svakog tražitelja pomoći posebno.

Novčana pomoć može se isplatiti u potpunosti ili djelomično, ovisno o prikupljenim donacijama za tražitelje pomoći.

Udruga se obvezuje transparentno i pravovremeno izvještavati tražitelje pomoći o prikupljenoj novčanoj pomoći.

 

 

 

Šibenska udruga mladih

Voditeljica Projekta

Maja Šintić

 

 

Ime, prezime

Adresa

Kontakt

 

Šibenska udruga mladih

Stjepana Radića 24

22000 Šibenik

 

ZAHTJEV ZA OSTVARENJE NOVČANE POMOĆI OD DONACIJA GRAĐANA ZA PROJEKT "ŠIBENSKI PRIJATELJI"

 

PODATCI O VLASNIKU:

IME:

PREZIME:

ADRESA:

TELEFON:

OIB:

BROJ OSOBNE ISKAZNICE:

 

PODATCI O ŽIVOTINJI:

IME:

VRSTA:

DATUM CIJEPLJENJA PROTIV ZARAZNIH BOLESTI:

DATUM POSLJEDNJEG CJEPLJENJA PROTIV BJESNOĆE:

BROJ MIKROČIPA:

VETERINARSKA AMBULANTA:

 

 

POMOĆ SE TRAŽI U SVRHU:

A)STERILIZACIJA/KASTRACIJA

B)VETERINARSKO LIJEČENJE

C)OSNOVNE POTREPŠTINE

 

PRILOZI:

PUTOVNICA ŽIVOTINJE (PRESLIKA)

UGOVOR O UDOMLJAVANJU

DOKAZI O VISINI MJESEČNIH PRIHODA ZA SVE ČLANOVE KUĆANSTVA

POTVRDA O STATUSU NEZAPOSLENE OSOBE

 

 

 

 

 

NEPOTPUNI ZAHTJEVI NEĆE SE UZIMATI U OBZIR! 

KONTAKT: sibenski.prijatelji@gmail.com

Maja Šintić - 098 9 555029

 

FOTO: Šibenski prijatelji

29 fotografija

Fotoalerija projekta "Šibenski prijatelji" za zaštitu i prava životinja

2024 © Sva prava pridržana | Š.U.M. - Šibenska Udruga Mladih | www.sibenskaudrugamladih.hr
Web developed by: MEDIAN kreativna rješenja