Prvom radionicom ŠUM-a o osnivanju udruga počeo Krešimir!

Autor:   /   Objavljeno: 11.12.2018, 10:33

Kreativna šibenska mreža integriranog kulturnog razvoja počela je radionicom u gradskoj knjižnici Juraj Šižgorić

Među sudionicima su se našli predstavnici i članovi šibenskih udruga, ustanova i organizacija, no najviše su mjesta popunili šibenski učenici i studenti, pokazujući da je budućnost djelovanja organizacija civilnog društva u Šibeniku i okolici u dobrim rukama.

Uvod u radionicu bila je prezentacija projekta KREŠIMIR koji za cilj ima jačanje suradnje, umrežavanje javnog i civilnog kulturnog sektora te razvoj ljudskih kapaciteta lokalnih dionika u kulturi za sudioničko upravljanje.

„Sudioničko upravljanje kao model podrazumijeva suradnju civilnog i javnog sektora. U Hrvatskoj djeluje nekoliko vrlo uspješnih praksi sudioničkog upravljanja u kulturi, kao što su zagrebački Pogon i pulski Rojcnet, koji su omogućili održiviji rad udruga i obogatili kulturnu ponudu u lokalnim sredinama - što je i misao vodilja projekta KREŠIMIR“ – istaknula je u uvodnom dijelu predstavnica JU Tvrđava kulture Šibenik Đurđa Vrljević Šarić.

Osim pripreme i provedbe edukacija dionika u kulturi grada Šibenika, aktivnostima u projektuispitati će se njihove potrebe, pristupiti će se izradi Akcijskog plana za razvoj sudioničkog upravljanja u kulturi te izradi praktičnog priručnika KREŠIMIR, dok će zaključak projekta biti će održavanje Dana otvorenih vrata mreže KREŠIMIR.

Prvom u nizu edukativnih radionica „Osnivanje i rad udruga u Republici Hrvatskoj“ nastojalo se educirati, a pritom i motivirati mlade i javnost na djelovanje u okviru organizacija civilnog društva, s ciljem jačanja suradnje i umrežavanje javnog i civilnog sektora. Radionicu je vodila predstavnica Šibenske udruge mladih – Š.U.M., partnera na projektu KREŠIMIR, Maja Šintić. Prvi dan radionice bio je posvećen predstavljanju suvremenih trendova koji vladaju civilnim društvom, zakonskim regulativama vezanim uz udruge te načinu njihova funkcioniranja, dok se drugi dan detaljnije govorilo o volontiranju kao jednim od najčešćih oblika rada unutar udruga. Tematski sasvim prigodno, jer se 5. prosinca obilježava Međunarodni dan volontera.

Da ne bi sve ostalo na teoriji, sudionici su kroz interaktivnu radionicu razvijali vlastite ideje i inicijative temeljene na aktivnostima civilnih organizacija. U cilju što boljeg razumijevanja na koje se sve načine udruge umrežavaju i surađuju u vidu lokalne zajednice, razrađene ideje promatrane su kroz prizmu trenutnog stanja u lokalnoj zajednici – Šibeniku i njegovoj okolici. Time su članovi i članice postojećih organizacija dobili priliku da razviju nove suradničke odnose u novoj sredini i inspiriraju se novim idejama, dok je za sve one koji još ne djeluju aktivno u organizacijama civilnog društva ovo bio izvrstan poticaj za aktivnim sudjelovanjem u istima.

Održana radionica prva je od 6 koje će se održati u sklopu provođenja projekta KREŠIMIR, a njena organizacija je sufinancirana u okviru Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020.” iz Europskog socijalnog fonda”. U radionicama koje će se održati u narednim mjesecima predstavnici partnera projekta detaljnije će se posvetiti temama usko vezanim uz aktivnosti projekta. Predstavnici Grada Šibenika predstaviti će suradnju Grada s civilnim sektorom u kulturi, dok će članovi udruge Mladi u EU informirati javnost  o izvorima financiranja projekata udruga s nacionalne i europske razine. Udruga Feniks educirati će zainteresirane o održivom društvenom razvoju temeljenom na sinergiji kulture i poduzetništva, dok će o upravljanjima događajima u kulturi govoriti nositelji projekta, predstavnici Tvrđave kulture Šibenik. Također će biti organizirana i edukacija o sudioničkom upravljanju za predstavnike udruga, ustanova u kulturi i Grada Šibenika kao jedinice lokalne samouprave.

Podsjetimo, projekt KREativna Šibenska Mreža Integriranog kulturnog Razvoja – KREŠIMIR započeo je 29. listopada 2018. godine i predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 737.252,18  kuna, od čega je EU sufinanciranje u iznosu od 626.664,35 kuna. Glavni cilj projekta je jačanje suradnje, umrežavanja javnog i civilnog kulturnog sektora te razvoj ljudskih kapaciteta lokalnih dionika u kulturi za sudioničko upravljanje. Kroz projekt povećati će se pristup građana kulturno-umjetničkim sadržajima te doprinijeti umrežavanju i suradnji kulturnih djelatnika i entuzijasta, kako u tako i van Šibenika.

U projektu sudjeluju JU Tvrđava kulture Šibenik, u partnerstvu s Gradom Šibenikom te udrugama Šibenska udruga mladih - ŠUM, Mladi u EU i Feniks.

2020 © Sva prava pridržana | Š.U.M. - Šibenska Udruga Mladih | www.sibenskaudrugamladih.hr
Web developed by: MEDIAN kreativna rješenja